Datoria Creștinului

Datoria și dorința noastră este să ascultăm de Dumnezeu, fie ca lucrul acesta place sau nu place oamenilor. Noi trebuie să servim mai curând pe Dumnezeu decât pe oameni. Daniel 3:16-18; Faptele Apostolilor 5:29. Aceasta nu înseamnă că servul Domnului trebuie să fie în vreun tip oarecare grosolan sau ca îi este permis să ațâțe pe alții la mânie sau ură. Servul Domnului trebuie să spună adevărul cu curaj, și a fi curajos înseamnă a vorbi adevărul fără frică de oameni. Aceasta înseamnă a-l spune liniștit, limpede și cu statornicie, și înseamnă a nu-ți fie frică să vestesti adevărul când ți se cere lucrul acesta. Curaj în vestirea adevărului, aceasta este ce se poruncește astăzi poporului lui Dumnezeu 1 Ioan 4:17, 18. Unii cugetă că trebuie să înfrupte pe funcționarii lumii cu cuvinte aspre. O astfel de atitudine este cu totul greșită.

Unii au crezut că fac bine dacă merg în curtea școlilor și acolo dau drumul unei cuvântări despre protestul în contra salutului forțat al steagului. O astfel de procedare este o lipsă de tact nejustificată. Fiecare creștin trebuie să caute tot timpul ocaziuni de a vesti adevărul și apoi să-l și vestească, dar această lucrare de vestire nicidecum nu trebuie să fie într-un mod care să întărâte pe alții la mânie, prin faptul că intrăm într-o școală sau într-un loc de adunare fără să fim invitați. Credincioșii vor mărturisi cu liniște, sinceritate și încredere deplină în Domnul că propovăduesc evanghelia împărăției și că fac lucrul acesta în ascultare de porunca lui Dumnezeu; că legea și poruncile lui Dumnezeu sunt supreme și stau mai presus de orice lege pe care o poate face vreun om sau vreun guvern omenesc oarecare.

Un astfel de curaj și o astfel de sinceritate cu ocazia spunerii adevărului și a mărturisirii numelui lui Iehova va dovedi potrivnicului adevărul, că Domnul este cu acești martori, și aceasta pune pe cei răi todeauna pe fugă. În Filipeni 1:28, 29 apostolul scrie: "Fără să va lăsați înspăimântați de potrivnici; lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare, și de mântuirea voastră, și aceasta dela Dumnezeu. Caci cu privire la Christos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El" Cel mai mare exemplu de creștin a fost, este și va fi Isus Christos. Pe când Isus era în trup pe pământ și apostolii săi erau cu el, nici lui și nici apostolilor săi nu le-a fost frică să spună adevărul cu curaj și cu încredere deplină în Iehova. După cum a fost în vechime tot așa trebuie să fie și astăzi. Numele lui Iehova trebuie să fie vestit și martorii săi, Leviții antitipici, au fost trimiși să-l vestească după plăcerea lui Iehova.