Lucruri pe care ar trebui să le știe toți cei ce studiază Biblia.

Lucruri care arată că Biblia este descoperirea lui Dumnezeu, rezonabilă și demnă de încredere, relevant un plan sistematic, plin de Dreptate, Înțelepciune și Iubire:

 • Cheia cunoștinței Scripturilor - Luca 11:52, multă vreme pierdută, s-a găsit și s-a dat în mână poporului lui Dumnezeu pentru a înțelege taina ascunsă - Coloseni 1:26
 • Domnul Isus și credincioșii Săi sunt destinați a fi nu numai preoți, ci și regi
 • Împărăția lui Christos va veni și voia lui Dumnezeu se va face, la a doua prezență a Domnului
 • Planul lui Dumnezeu este să aleagă și să mântuiască Biserica, în Vârstă Evanghelică, apoi să folosească această Biserică la binecuvântările lumii, în Împărăția Mesianică
 • Un preț de răscumpărare pentru toți implică o posibilitate de restaurare pentru toți
 • Ziua de judecată este o zi de o mie de ani – ziua de încercare a lumii
 • Natura spirituală și natura umană sunt naturi distincte și separate
 • Calea îngustă ă sacrificiului de sine va înceta o data cu terminarea acestei vârste
 • Calea înaltă a dreptății, fără suferințe, va fi deschisă pentru toată omenirea răscumpărată, în timpul Mileniului – Isaia 35:8,9
 • Impărățiile acestei lumi - există numai pentru o perioadă hotărâtă, apoi trebuie să dea loc Împărăției Cerești.
 • În mod special, toti ar trebui să stie:

 • De ce a permis Dumnezeu răul timp de 6000 de ani
 • Relația poporului lui Dumnezeu cu această domnie a păcatului și a morții și cu rezultatele ei.
 • Extras din PERMISIUNEA RĂULUI ȘI RELAȚIA SA CU PLANUL LUI DUMNEZEU (Seara vine plânsul, iar dimineata veselia – Psalmi 30:5)